#plast #ruteaakle #prøvelapper_2017

#plast #ruteaakle #prøvelapper_2017
2 plastsekker
Materiale: UV-behandlet polypropylengarn, polyamid(nylongarn), plastsekker, plastposer, transparent plastfolie, Umbro-treningsvester og kunstvev-garn

Vist på Høstutstillingen 2017
Statens 130. Kunstutstilling

Verksbeskrivelse
Forhistorie: www.ruteaakle.no (2010-2017), et tekstilt miljøprosjekt, er min replikk til de problemene som har oppstått over hele verden i forbindelse med det omfattende bruket av plastmaterialer, og som ender opp med å forurense naturen. Mitt lille bidrag er å fange plasten i ruteåklær. I løpet av prosjektet har jeg laget 18 ruteåklær. Disse tekstilene dekker 37,6 kvadratmeter.

Innsendt arbeid: #plast #ruteaakle #prøvelapper_2017

I forbindelse med forberedelsene har jeg laget 43 prøvelapper. De to sekkene med prøvelapper, som jeg her presenterer, veier tilsammen 15,5 kg, og dekker et areal på 11,6 kvadratmeter, dvs. litt mer enn et ruteåkle i format, 250cm x 450cm.
Materialer er UV.behandlet polypropylengarn, polyamid(nylongarn), plastsekker, plastposer, transparent plastfolie, Umbro-treningsvester og kunstvev-garn.

Plassering: De to gjennomskinnelige sekkene med prøvelapper står fritt på gulvet, lent mot hverandre.

Klikk for større bilde